Hygienické školení

avlySpol s.r.o. a Tropico spol s.r.o. Vás zvou na seminář zaměřený na hygienu ve školní jídelně a ve výdejně stravy. Seminářem vás bude provázet certifikovaná školitelka Bc. Sylva Polzer. Školení bude probíhat pod záštitou Krajské hygienické stanice.

Program:
  • Provozní hygiena
  • Osobní hygiena
  • Technologie výroby pokrmů, jejich přeprava, skladování a uvádění do oběhu
  • Infekční onemocnění, alimentární nákazy a otravy z potravin
  • Čištění a dezinfekce v potravinářství, dezinsekce, deratizace
  • Speciální hygienická problematika dle příslušné pracovní činnosti
  • HACCP – zavedení, aktualizace, zjednodušení
3kolení hygienické minimum
Lektoři:
  1. Zástupce Krajské hygienické stanice
  2. Bc. Sylva Polzer – dlouholetá praxe na KHS Olomouc v oblasti hygieny dětí a mladistvých

Během školení vás čeká malé občerstvení.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení

Vstupné: 590 Kč / osoba

Kontaktní osoba:

Renata Sáňková: skolení@tropico.cz

TERMÍNY ŠKOLENÍ

Název školení
Termín
Kde
Link na přihlášení
Počet účastníků
Hygienické minimum noví zaměstnanci
26. 10. 2023
ŠJ Hejčín Olomouc
120
Hygienické minimum pokračování
27. 10. 2023
ŠJ Hejčín Olomouc
120